Der gøres status over, hvordan første halvår er gået: Der evalueres, justeres og lægges planer for andet halvår. Budgettet justeres – den ene eller anden vej – og banen kridtes op for de sejre, der skal vindes.

Heldigvis er midtvejs (eller halvvejs) også lig med ferie. En tiltrængt pause eller en tur i power-opladeren for at få energi til næste halvdel. Ferien byder også på en distancering fra små og store udfordringer – ofte med det resultat, at nye muligheder dukker op helt af sig selv, mens man mindst venter det.

En midtvejsstatus (ikke at forveksle med en midtvejskrise) er nemlig også en mulighed for at genkalibrere; Hvad er det egentlig, vi brænder for? Hvor skal vi hen? Og hvordan kommer vi derhen?

Vi har i det første halvår af 2024 udforsket forskellige emner i relation til strategi og ledelse – og giver dermed vores lille bidrag til de overvejelser, der måske skal rumstere i hovedet på jer hen over sommeren:

I kommentaren “Tag kontrol over din fremtid” fokuseres der på vigtigheden af at aktivt forme sin fremtid frem for at lade den ske tilfældigt. Det fremhæves, hvordan forståelse af skiftende markedsfaktorer som generationserfaringer, urbanisering, teknologi og sociale forhold kan hjælpe med at navigere forandringer effektivt.

Er du klar til efterårets strategiarbejde?” diskuterer virksomheders årshjul, og hvordan travlhed kan påvirke strategiplaner. Vigtigheden af at evaluere tidligere planer og udvikle nye strategier med tanke på kommende udfordringer understreges. Kommentaren tilbyder også pej gruppens ekspertise i forbrugeradfærd, trends og markedsindsigt som en støtte i strategiarbejdet for at sikre velovervejede og gennemførlige planer for fremtiden.

Månedskommentaren “Derfor er begrænsningens kunst afgørende” diskuterer, hvordan et overvældende antal valgmuligheder kan føre til beslutningstræthed hos modtageren og nedsat kundetilfredshed. Studier viser, at færre valgmuligheder ofte resulterer i bedre beslutninger og højere købsrate. Der opfordres til at fokusere på et kurateret produktudvalg for at forbedre effektivitet og kundetilfredshed. Begrænsning af valgmuligheder kan også reducere omkostninger og forenkle lagerstyring, hvilket forbedrer den overordnede kundeoplevelse.

Den næste vækst – forbrugstendenser 2024” kaster lys over, hvordan forventet rentetilpasning vil påvirke forbrugernes adfærd og tillid. Vækstområder omfatter streaming, wellness og bekvemmelighedstjenester, drevet af øget personlig trivsel og selvudvikling. Efterspørgslen efter større forbrugsgoder, rejser, sundhedsprodukter og digitale tjenester forventes at stige. Samtidig fremhæves betydningen af nemhed og effektivitet i forbrugsmønstre.

Hvad med midtvejsstatus i pej gruppen?

Første halvår af 2024 har budt på strategikonference, retailkonference og trendkonference samt flere forskellige webinarer. Vores medier har sikret, at læserne har været klædt godt på, og annoncørerne har fået god eksponering. Vi har deltaget i en lang række events og messer både nationalt og internationalt – og når lige et smut til Amsterdam på Modefabrik-messen inden ferien. Vi har afholdt rigtig mange foredrag og har leveret små og store projekter. Derudover har vi haft flere dygtige praktikanter, vi har udvidet medarbejderstaben og fået nye faste lejere på ’trendfarmen’, ligesom vi har indgået en række nye samarbejder. Vores midtvejsstatus er god og konstruktiv.

For os er midtvejsstatus er ikke et stop, men et springbræt. Vi glæder os både til sommerferien og til august, hvor livsstilsbrancherne igen står klar med messer, events og masser af aktivitet frem mod det, der forhåbentlig bliver et supergodt andet halvår. Aktiviteterne er mange, og de signalerer en vedholdende vilje til udvikling.

pej gruppens events

Har du planlagt andet halvår af 2024? Tjek pej gruppens kalender og fyld din egen med inspirerende og givende events

Kalender