Forestil dig, at du sidder ved rattet i en bil, der kører mod en ukendt destination. Du har to muligheder: Du kan lade bilen køre på autopilot og håbe på det bedste, eller du kan tage kontrollen, navigere vejen og forme din rejse. På samme måde står vi alle over for fremtiden, som vil komme til os, om vi vil det eller ej. Hvordan ønsker du, at din fremtid skal se ud? Hvilke skridt tager du i dag for at forme din morgendag? Men forskellen mellem at være en passiv passager og en aktiv chauffør er afgørende for, hvordan vi oplever vores fremtid.

Oliver Banks formulerer det skarpt i sit citat:

“The future will happen, one way or another. And it will happen to you, not with you, unless you intentionally take action to transform and evolve.”

Denne tilgang minder os om, at fremtiden ikke blot er noget, der sker for os. I stedet er det et landskab, vi kan forme gennem vores beslutninger og handlinger. Det kræver, at vi er bevidste om vores valg og villige til at tage handling for at skabe den fremtid, vi ønsker.

Forandringens natur

Verden forandrer sig i et hastigt tempo, og det er afgørende at forstå årsagerne bag disse ændringer for at kunne navigere dem effektivt. Fem hovedfaktorer bidrager til det skiftende marked: generationsspecifikke livserfaringer, urbanisering, teknologi, sociale relationer og større samfundsmæssige bekymringer. Lad os udforske hver af disse faktorer nærmere.

Hvordan generationer lever

Hver generation vokser op med unikke oplevelser, som former deres syn på verden. Globale og lokale begivenheder påvirker holdninger, adfærd og færdigheder. For eksempel har den teknologiske revolution og sociale mediers fremkomst haft en dyb indvirkning på yngre generationer, der er vokset op med øjeblikkelig adgang til information og global kommunikation. En undersøgelse viste, at 90 % af generation Z bruger sociale medier dagligt, hvilket påvirker deres sociale interaktioner og forbrugeradfærd. Disse ændringer skaber nye tendenser, som både virksomheder og individer skal tilpasse sig.

Hvordan vi lever sammen

Urbanisering er en global tendens, hvor flere mennesker flytter til byområder. Ifølge FN’s prognoser vil 69 % af verdens befolkning bo i byer i 2050, sammenlignet med 56 % i 2022. Denne bevægelse påvirker vores livsstil markant, fra boligforhold til transportmuligheder. I storbyer som København og Aarhus ser vi en stigning i cykelinfrastruktur og offentlige transportmuligheder for at imødekomme denne vækst. Samtidig ser vi en stigning i hjemmearbejde og freelancearbejde, som ændrer måden, vi arbejder og organiserer vores dagligdag. Ændringer i familiemønstre, såsom stigende skilsmisserater, skaber også nye dynamikker i husholdninger og samfundet som helhed.

Hvordan vi forholder os til hinanden

Med smartphones og digitale enheder er vi mere forbundne end nogensinde før, men denne konstante tilgængelighed kommer med sin egen pris. Vi bombarderes med notifikationer og information, hvilket kan føre til overstimulering og stress. En undersøgelse fra 2023 viste, at 60 % af smartphonebrugere føler sig overvældet af notifikationer dagligt. Samtidig ændrer måden, vi kommunikerer på, sig i takt med, at inklusivitet og diversitet bliver mere fremtrædende i vores sociale interaktioner. Sociale medier og teknologiske platforme spiller en central rolle i disse ændringer, og de former, hvordan vi relaterer til hinanden og bygger relationer.

Hvordan teknologien påvirker

Teknologiske fremskridt sker konstant og har en dyb indvirkning på vores liv. Fra AI-drevne innovationer til avanceret robotteknologi ændrer teknologi den måde, vi lever, arbejder og interagerer på. Smarte enheder og forbundne systemer skaber nye muligheder, men de bringer også udfordringer med sig. For eksempel har udviklingen af selvkørende biler potentialet til at revolutionere transportsektoren, men rejser også spørgsmål om sikkerhed og regulering. Det er vigtigt at forstå og tilpasse sig disse teknologiske skift for at forblive relevant og konkurrencedygtig i et hurtigt skiftende marked.

Hvordan vi bekymrer os

Som samfund bliver vi mere bevidste om vores velvære og de bredere konsekvenser af vores handlinger. Der er et stigende fokus på mindfulness, sundhed og ernæring, og wellness-kategorien forventes at vokse markant i de kommende år. Samtidig viser vi større empati og omtanke for inklusivitet og diversitet, samt anerkender vigtigheden af handicap, seksualitet og køn. Miljømæssige faktorer, etisk forretningsadfærd og social retfærdighed bliver også prioriteret højere, hvilket afspejler en dybere bekymring for planetens fremtid og vores rolle i at beskytte den. En undersøgelse fra 2024 viste, at 75 % af forbrugerne foretrækker at købe fra virksomheder, der viser et stærkt engagement i miljømæssig og social ansvarlighed.

I en verden i konstant forandring er det afgørende at tage aktiv del i at forme sin egen fremtid. Ved at forstå de faktorer, der driver forandring, og ved bevidst at tage handling, kan vi navigere gennem de udfordringer og muligheder, der kommer vores vej. Som Oliver Banks påpeger, vil fremtiden ske, om vi vil det eller ej, men vi har magten til at forme den ved at være aktive deltagere. Lav en plan for dine næste skridt, og sæt tid af hver uge til at arbejde på dine personlige mål. Lad os tage ansvar for vores fremtid, omfavne forandring og stræbe efter kontinuerlig vækst og udvikling.

Future Trends SS 2026

Oplev fremtidens trends og design
på pej gruppens eksklusive trendkonference

Læs mere og bestil dine billetter