Vi lever i et højhastighedssamfund – med lav tålmodighed, høje krav, stor forvirring og manglende overblik, vi er tidspressede og skal levere på KPI’er i alle aspekter af vores liv. Den høje fart gør os blinde, og vi ender måske med at køre galt. Helt sikkert er det i hvert fald, at høj fart ikke kan kompensere for forkert retning.

Vi lever i et alarmsamfund – med fake news, krisekommunikation, krænkelser og løgne, polarisering og hårdt optrukne fronter samt manglende logik. Den konstante overfortolkning og alarmklokker, der blinker, slider os op. At leve i konstant undtagelsestilstand er ikke godt for nogen.

Vi lever i et angstsamfund – med klimaangst, sundhedsangst, forsyningsangst og rækkeviddeangst. Verden er farlig – eller føles i hvert fald sådan. Ængstelse er blevet fast del af vores liv, og det sætter sig som en generel sindstilstand, men det er også et stærkt politisk greb.

 

Realisme

 

Hvis ovenstående tre beskrivelser ikke ligefrem får smilet frem, så vent lidt. For der kommer et nyt samfund på bagkant af den brydningstid, vi befinder os i. Vi søger nemlig helt automatisk noget nyt, når det gamle bliver for meget.

Vi tror på, at vi aktivt kommer til at opsøge realismesamfundet, da det tilbyder os realisme, rationalitet, klarhed, stabilitet, konstruktivisme, kompromiser og løsninger. Lyder det ikke dejligt?

Og heldigvis er vi ikke de eneste, der tænker i den retning – læs blot dette citat af trend forecaster David Mattin:

“The New Realism. The past two years has been a dizzying, disembodied, and even surreal experience for many. In 2022, rising numbers will seek out services, experiences, and stories that deliver new forms of authenticity.”


Dette er et uddrag af nyhedsmailen fra 365DESIGN. Du kan også blive opdateret på nyheder indenfor design- og interiørbranchen, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet lige her →