Lige meget om der er tale om en krisesituation med behov for lægehjælp eller ej, så er SCS en god måde at arbejde med problemløsning på.

Situation + Complication + Solution (SCS) er en model, der bruges til at analysere og løse problemer eller udfordringer. Modellen består af tre dele:

Situation

Den første del af modellen handler om at identificere den nuværende situation eller problemet. Det er vigtigt at have en klar forståelse af situationen, før man kan begynde at arbejde på en løsning.
Dette trin kræver ofte research og dataindsamling for at få en fuld forståelse af situationen.

Complication

I dette trin analyseres komplikationerne ved den nuværende situation. Dette kan omfatte hindringer, der spænder ben for at problemet løses eller uønskede konsekvenser, hvis der ikke gøres noget ved problemet. Det er vigtigt at have en klar forståelse af disse komplikationer, så man kan identificere den bedste løsning.

Solution

I den sidste del af modellen fokuseres der på at finde en løsning på problemet. Dette kan involvere at brainstorme ideer, identificere de bedste løsninger og derefter udvikle en handlingsplan for at implementere løsningen. Det er også vigtigt at evaluere og justere løsningen løbende for at sikre, at den fungerer effektivt.

Samlet set er der tale om en simpel model, der hjælper med at identificere og løse problemer. Ved at følge denne model kan man opnå en bedre forståelse af situationen, identificere hindringerne og udvikle en effektiv løsning.

Sådan bruger du modellen

Processen med at gennemløbe de tre dele af modellen kan gøres kort og effektivt eller strækkes over længere perioder. Her bliver det den ultrakorte version:

Situation

To års pandemipanik er afløst af økonomisk ustabilitet og kraftigt ændret forbrugeradfærd, der gør det svært at navigere. Omsætningen flytter sig, og omkostningerne stiger – det er blevet sværere at drive forretning og lægge langsigtede planer.

Complication

Tallene stikker i alle retninger: Arbejdsløsheden er lav, formuerne har aldrig været større, der bruges masser af penge på biler, rejser og fornøjelser, men der er gået sport i at spare penge på dagligvarer og fornødenheder, samtidig med at der spares på strøm, vand og varme. Det politiske og økonomiske landskab er usikkert, og beslutninger træffes fortsat med ufuldstændigt informationsgrundlag.

Solution

Krisenavigation er stadig vigtig, herunder fortsat evne til at træffe hurtige beslutninger, prøve nye ideer af og enten lukke ned eller fortsætte af samme spor. I detailhandel skal alt fra liveshopping og AI-styrede chatbots testes, samtidig med at de fysiske rum skal gentænkes, handel krydses med oplevelser (gerne ekstreme og mindeværdige), mens der skal tænkes i både brandopbygning og prisbaskere. På arbejdspladsen skal der både kigges på nye arbejdsprocesser, hybridarbejde, firedages arbejdsuge og alle steder, hvor der produceres tekst eller billeder (til redaktion, salg, marketing, sociale medier eller lign) skal AI integreres – gerne i går. Tempo og mod er afgørende.