Verden er præget af konstant forandring og usikkerhed. I flere år har akronymet VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity – på dansk: Volatilitet, Usikkerhed, Kompleksitet, Ambivalens) været anvendt til at beskrive denne tilstand. Men i dag synes VUCA ikke længere at være tilstrækkeligt.

I stedet kommer BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible – på dansk: Sårbar, Angst, Ikke-lineær, Uforståelig) i spil.

VUCA-verdenen

Akronymet VUCA har været anvendt i lang tid og blev formet af resultaterne af den kolde krig. Det har tjent som en god orientering i forhold til agile og selvorienterede tilgange til arbejde, tænkning og forståelse af verden generelt. Men situationen har ændret sig markant, siden begrebet blev skabt, og kompleksitet synes for eksempel at have udviklet sig til kaos.

Hvorfor BANI?

Akronymet BANI beskriver mere præcist, hvordan verden ser ud i dag, og gør hvert aspekt mere håndgribeligt:

Brittle (Sårbar)

Ting, der engang var pålidelige, er nu sårbare og kan bryde sammen uden varsel. Dette kan være resultatet af at maksimere overskud på bekostning af robusthed og modstandsdygtighed.

Anxious (Angst)

Folk føler sig ikke længere usikre, de er angstfulde. I en angstfuld verden kan folk blive passive for at undgå potentielt forkerte beslutninger og føle sig desperate over missede muligheder.

Non-linear (Ikke-lineær)

Ting er ikke længere komplekse, men i stedet adlyder de ikke-lineære logiske systemer. Små beslutninger kan have uforholdsmæssige virkninger, der kan være både gavnlige og ødelæggende.

Incomprehensible (Uforståelig)

Hvad der engang var tvetydigt, synes nu uforståeligt. Resultaterne af visse årsager, begivenheder og beslutninger kan ofte virke uden logik eller formål.

BANI som en ny ramme

BANI tilbyder en produktiv ramme til at forstå verden på ny, til bedre at forstå forbindelserne mellem årsager og virkninger, og til at finde en stabil struktur til at bestemme, hvad der foregår i verden. Hvert bogstav i akronymet peger også på levedygtige muligheder for at reagere på nuværende udfordringer:

  • Hvis noget er sårbart, kræver det kapacitet og modstandsdygtighed.
  • Hvis der er angst, er der brug for empati og opmærksomhed.
  • Hvis noget er ikke-lineært, kalder det på kontekst og tilpasningsevne.
  • Hvis noget er uforståeligt, kræver det gennemsigtighed og intuition.

BANI er mere end bare et nyt akronym; det er en ny måde at forstå og navigere i en kompleks verden på. Ved at skifte fokus fra VUCA til BANI kan udfordringerne, der står over for verden i dag, bedre forstås og tackles.

Med BANI opnås en ny ramme, der hjælper med at forstå og håndtere de udfordringer, som verden står over for det 21. århundrede. Det er en invitation til at se verden fra et nyt perspektiv og til at udvikle nye strategier for at navigere i en stadig mere kompleks og uforudsigelig verden.