1990: Globalisering
2000: Digitalisering
2010: Socialisering
2020: Agilitet

Det nye paradigme kræver konstante og hurtige beslutninger. Og kravet om agilitet bliver ikke mindre i fremtiden. Til inspiration henvises til OODA-loopet (Observe, Orient, Decide, Act), der er en strategisk beslutningsproces udviklet af en militærstrateg og oberst i United States Air Force, John Boyd. Det bruges i vid udstrækning inden for vidt forskellige områder såsom militære taktikker, erhvervsliv, sport og krisehåndtering for at hjælpe individer og organisationer med at reagere effektivt på hurtigt skiftende situationer. OODA-loopet fremhæver vigtigheden af smidighed og tilpasningsevne i beslutningsprocessen ved at fremme en kontinuerlig cyklus med vurdering af miljøet, beslutningstagen og handling.

De fire trin i OODA-loopet er:

Observe

I dette trin samler individer eller organisationer information om deres miljø, konkurrenter og alle relevante begivenheder. Det kan inkludere data fra sensorer, nyheder, markedsrapporter eller enhver anden kilde, der giver indsigt i den aktuelle situation.

Orient

Dette trin involverer fortolkning af den indsamlede information for at forstå konteksten og identificere potentielle muligheder eller trusler. Der tages hensyn til individets eller organisationens mål, erfaringer, kulturelle baggrund og andre faktorer, der kan påvirke beslutningstagning. Orienteringsfasen er afgørende for at udvikle situationsbevidsthed og identificere mønstre eller tendenser, der kan påvirke fremtidige beslutninger.

Decide

Baseret på forståelsen udviklet i de foregående trin vælger beslutningstagerne den bedste handlingsplan for at nå deres mål. Dette trin kræver evaluering af flere muligheder, overvejelse af potentielle konsekvenser og forskellige afvejninger for at nå frem til en optimal beslutning.

Act

I dette trin gennemføres den valgte handlingsplan. Handlinger kan variere fra enkle justeringer til komplekse, koordinerede indsatser, der involverer flere teams eller ressourcer. Når handlingen er foretaget, går processen tilbage til Observe-fasen, hvor individer eller organisationer vurderer resultaterne og indsamler ny information for at tilpasse og finjustere strategier.

Styrken i OODA-loopet ligger i dets fokus på kontinuerlig forbedring og tilpasning, hvilket gør det muligt for brugerne at holde sig foran deres konkurrenter og reagere effektivt på hurtigt skiftende situationer.
Ved at gennemgå løkken hurtigt kan organisationer opretholde et højt niveau af smidighed og forblive tilpasningsdygtige i mødet med usikkerhed.