Nøglen til at forstå og forme fremtiden

For mange kan begrebet “trend” virke diffust. Men det drejer sig helt enkelt om beskrivelser af ændringer i samfundets ånd eller om indikatorer for mere permanente ændringer i værdier, der udtrykkes gennem livsstilstendenser og produkter.

Trends er dynamiske og konstant foranderlige. En trend kan influere på en bred vifte af områder, fra vores livsstil og adfærd til den måde, vi arbejder og ser ud på. Studiet af trends er derfor en dybdegående analyse af menneskelig adfærd og livsstil.

Her kan trendsociologien med fordel anvendes som en værdifuld værktøjskasse. Trendsociologi er en bred, generalistisk disciplin, der beskæftiger sig med fortiden og nutiden for at kunne sige noget om den nære fremtid. I den forbindelse trækker den på flere forskellige, mere eller mindre beslægtede, fagområder indenfor blandt andet politik, økonomi, historie, psykologi og marketing. Denne mangfoldighed af discipliner giver en alsidighed og dybde, der er både gavnlig og hensigtsmæssig i arbejdet med forandringer og trendudvikling.

Trendsociologi kan siges at være en både specialiseret og generalistisk disciplin. Specialiseret fordi der arbejdes helt konkret med med trends og udviklingsmekanismer, men også generalistisk, fordi de anvendte arbejdsmetoder kræver solid faglig fundering.


De seks trendtyper

I kategoriseringen af trends med betydning for livsstilsprodukter, kommunikation og design skelnes der mellem følgende 6 typer.

 • Samfundstyper
 • Paradigmer
 • Gigatrends
 • Megatrends
 • Mode/stiltrends
 • Døgnfluer

De første to typer giver en overordnet kontekst og perspektiv til arbejdet med trends. De tre efterfølgende typer fungerer som værktøjer i praktisk produktudvikling, kommunikation og tidstilpasning. De danner grundlaget for taktiske og strategiske beslutninger. Den sidste type, skønt mindre håndterbar, har stadig relevans. Det er vigtigt at huske, at enhver trend er en del af en større forandring, såsom økonomiske, politiske, kulturelle eller sociologiske ændringer. Dette betyder, at trends generelt kan ses som en del af en større forandring.

 

Interesseret i mere viden om det at arbejde med trends?
– Så bør du kende til vores diplomforløb ’Trends i praksis’:

På dette forløb uddannes du i at arbejde med trends i praksis. Du trænes i at bruge de rigtige metoder og se trends før alle andre. Du får effektive værktøjer til at indsamle og prioritere i den nye viden og omsætte til handling. Du får et sprog til at kunne formidle og kommunikere trends. Og vigtigst af alt, så får du de afgørende kompetencer til at formulere og igangsætte værdifulde indsatser med afsæt i de spottede trends.

Du får svar på følgende:

 • Trendanatomi – hvornår ved du, at der er tale om en trend og ikke blot en døgnflue?
 • Trendtyper – hvad er en gigatrend, megatrend og mikrotrend?
 • Hvordan opstår og spredes trends, og hvilken effekt har de i forskellige brancher?
 • Hvorfor er tidsåndsforståelse et grundlag for arbejdet med trends?
 • Hvilke styrker og svagheder er der ved gængse metoder til dataindsamling, databehandling analyser, scenarieudarbejdelse mv.?
 • Hvilke grundlæggende færdigheder og redskaber kan bringes til anvendelse?
 • Hvilke processer og metoder benyttes til indsamling, oversættelse og formidling af trends til resten af organisationen?


Udtalelser om forløbet

Anne Ryvang (Schibsted)

Commercial Communications Lead

“Forløbet “Trends i praksis” har udvidet min horisont, og givet mig værdifulde indsigter og perspektiver til mit daglige arbejde. Min kildeliste til trendinspiration og -formidling er blevet mangedoblet, og jeg er fyldt op på inspiration og motivation for at introducere trendindsigter til min organisation på nye og forbedrede måder. Jeg kan kun anbefale alle at dykke ned i trendsociologien som supplement til de mere traditionelle kommercielle værktøjer indenfor livsstil-, reklame og retailbranchen.”

Mette Møllnitz (Dencon)

Head of Product & Design

“Hvor forbrugerne løber hen, og hvilke trends der er vigtige at indfange i vores designs, kan ikke spottes ved at kigge ind i en krystalkugle, men er i stedet benhårdt arbejde.

At deltage i forløbet ”Trends i praksis” kommer til at ændre min designproces inden for møbeldesign væsentligt. Med den teoretiske viden, der undervises i, er jeg både blevet klogere på de ydre omstændigheder, som også spiller en vigtig rolle i, hvorfor trends opstår. Jeg har fået et sæt nye briller på til at kunne se og anskue verden meget mere objektivt end tidligere. At der rent faktisk findes metoder og værktøjer til trendspotting, gør det at spotte trends i praksis meget mere håndgribeligt og har ændret mit syn på, at det ikke kun er designafdelingen, som skal trendspotte. Fremover vil jeg inddrage samtlige afdelinger i vores virksomhed, specielt omkring indsamling af data i researchfasen.

Fremover vil researcharbejdet forud for et designbrief blive mere struktureret, og vigtigst af alt: Hold øjne og ører åbne altid og hele tiden for derefter at kunne gøre brug af de tillærte metoder og værktøjet til det videre analysearbejde af tendenser og vigtigst, få dem videreformidlet og arbejdet med i virksomheden for at gøre os stærke inden for feltet og samtidig kunne forsvare de valg, vi tager i designprocessen og udviklingen af nye produkter.

Forløbet burde være et obligatorisk fag for alle, der arbejder inden for produktudvikling.”

Jacob Schack Iversen (EAAA)

Chefkonsulent

”Vi har virkelig nørdet med livsfaser, tidsånd, adfærd, forbrug og det øvrige ”periodiske system” fra trendsociologien for at ramme det format, som efterhånden har udklækket mere end 100 trendspecialister på diplomforløbet Trends i Praksis. Forløbets store styrke er, at det på kun fire dage giver deltagerne kompetencerne til at transformere noget meget komplekst og uhåndterbart til konkrete handlinger og resultater. Når vi to gange årligt mødes med tidligere deltagere i ”TrendsLaters-netværket”, bliver jeg altid overrasket over det, som deltagerne er lykkedes med at igangsætte, skabe og forandre i deres virksomheder efterfølgende.”

Diplomforløb

Trends i praksis

Lær hvordan du hele tiden er et skridt foran forbrugerne.

Læs mere og tilmeld dig her