Vi befinder os i en brydningstid. Perioden fra 2020-2025 vil blive husket som en forandrende tid, og fremtidens historikere vil beskrive de mange kriser, der har præget verden og ændret vores perspektiver på både verden og vores egne liv.

I det større økonomiske perspektiv markerede pandemien sluttidspunktet for en lang periode med stabilitet, sikkerhed, tryghed og vækst, og de efterfølgende år blev præget af turbulens og kriser.

Begrebet ’permakrise’, som refererer til en længere periode med konstant usikkerhed og ustabilitet, benyttes til at beskrive netop dette fænomen: At den ene krise afløser den anden, og at de – heldigvis – samlet set skaber vedvarende forandring.

Permakrise indeholder også beskrivelsen af, at der er tale om en serie af sammenhængende kriser, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af konventionelle metoder. Dette er præcis, hvad vi oplever i øjeblikket. Vi står over for udfordringer, der nødvendiggør nye og innovative tilgange.

Kriser gør os altid stærkere. Selvom de umiddelbart kan virke overvældende og tvinge os ud af vores komfortzoner, skubber de os samtidig til at tænke nyt og udvikle kreative løsninger. Vi ser allerede eksempler på det: Mange virksomheder har måttet ændre deres forretningsmodel og tænke i nye baner for at overleve. Og flere vil følge efter.

I denne mærkelige tid har vi gentagne gange demonstreret vores evne til at tilpasse os og finde løsninger på komplekse udfordringer. Selvom det kan være udfordrende at se det positive i en krise, kan den skabe grobund for udvikling og værdifulde forandringer. Vi må se fremad og fortsat tilpasse os skiftende omstændigheder, hvis vi ønsker at overkomme den permakrise, vi befinder os i.

Fremtidens historikere vil fortælle om de fantastiske forandringer, der fandt sted i 2020-2025. Hvilke forandringer skaber du?